helse.gsk.no
 

 

Våre produkter

> Søk

>Søk

> Søk
GlaxoSmithKline har...
100 000 ansatte som hjelper folk å klare mer, føle seg bedre og leve lenger

Vaksinekart

Hvilke anbefalinger for vaksinasjon og malariaforebygging gjelder for reise til ulike land?

Vaksinekart

GSK domfelt for korrupsjon i Kina

GSK har blitt dømt av kinesiske myndigheter til å betale en bot på GBP 297 mill for korrupsjon. GSKs globale ledelse har støttet kinesiske myndigheter i etterforskningen av saken – og tar den svært alvorlig.

Legemiddelindustriforeningen

LMI

Legemiddelindustriforeningen arbeider for anerkjennelse av legemidlers verdi for helse og livskvalitet.

Ekspansiv pipeline

GlaxoSmithKline har 15 000 ansatte som arbeider med utvikling av medisiner.